ทนายความ

  ยธีรศักดิ์ ดาวมุกดา

  ที่ปรึกษาและทนายความอาวุโสประจำสำนักงาน

  ดลชัย สุดถนอม

  ที่ปรึกษาและทนายความอาวุโสประจำสำนักงาน

  ชินบัญชร แสงทอง

  ที่ปรึกษาและทนายความอาวุโสประจำสำนักงาน

   ฐปณัฐ สืบเหลา

   ทนายความประจำนักงาน

   วุฒิพงษ์ พงษ์อำภาประไพ

   ทนายความประจำนักงาน

   ปารีณา แก้วเนตร

   ทนายความประจำนักงาน

   ที่ปรึกษากฎหมาย

    ณัฐพล สืบเหลา

    ที่ปรึกษาและควบคุมดูแลสำนักงาน

    Chat Chaweewong

    Firm Interpreter, Oversea Coordinator and Project Assistant