กฎหมายน่ารู้

ประกาศ คนฉีดวัคซีนทางเลือกแล้วแพ้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด

 ประกาศกระทรวงสาธารณ…

Read More »

คำมั่นว่าจะให้มีผลทางกฎหมายหรือไม่

มาตรา 526 ถ้าการให้ท…

Read More »

ปล่อยกู้กยศไม่ต้องมีคนค้ำ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแ…

Read More »

ครอบครองปรปักษ์ ครบ 10 ปี แล้วต้องทำอย่างไรต่อ….

การครอบครองปรปักษ์ ค…

Read More »

ประกาศอัตราโดยสารรถยนต์เรียกผ่านแอพเริ่มต้น 60 บาท

ประกาศกระทรวงคมนาคม …

Read More »

ประกาศ กำหนดจังหวัดสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปี 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย…

Read More »

มอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ กี่บาท

การทำตราสารในลักษณะใ…

Read More »

กู้ยืมเงินลงแต่ตัวเลขและชื่อผู้กู้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ …

Read More »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผิดสัญญา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ …

Read More »

รังวัดนำชี้ รุกล้ำ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ …

Read More »