กฎหมายน่ารู้

ประกันตัวแบบใหม่

การประกันตัวแบบใหม่ จำคุกต่ำกว่า 10 ปี ปล่อยตัวชั่วคราวได้ไม่ต้องมีประกัน

การประกันตัวแบบใหม่

ผู้ต้องหากรือจำเลยเป็นคนไท

ถ้าคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี ให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำเป็นต้องมีประกัน ให้กำหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นชาวต่างชาติ

ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้โดย ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องยินยอมส่งมอบหนังสือเดินทางไว้ต่อศาลและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ถ้าไม่ยินยอม
ก็ไม่สามารถปล่อยตัวช่วยคราวได้ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *