กฎหมายน่ารู้

ประกาศ นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งผ่านการตรวจดำเนินการตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ในราชอาณาจักร เป็นการนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย

มีสิทธิได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นเวลา 90 วัน โดยสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

หากอยู่ครบ 90 วันแล้ว สามารถขออนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วันต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *